Anjung ABUAIMAN

PUASA DAN JENISNYA

Posted on: August 20, 2008

PENGERTIAN PUASA

 Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai terbit fajar hinggalah terbenam matahari.

PUASA WAJIB

 Puasa bulan Ramadan, puasa kifarat dan puasa nazar.

PUASA SUNAT

 Puasa enam hari pada bulan Syawal

 Puasa hari Arafah

 Puasa Hari Asyura pada 10 Muharam

 Puasa bulan Syaaban

 Puasa Isnin dan Khamis

 Puasa tengah bulan iaitu 13,14,15 pada tiap-tiap bulan qamaria (tahun Hijrah)

PUASA MAKRUH

 Puasa yang terus menerus sepanjang masa

 Tidak termasuk dua hari raya dan hari tasyriq

PUASA HARAM

 Puasa pada hari raya pertama Idil Fitri

 Puasa pada hari raya pertama Haji

 Puasa tiga hari sesudah hari raya haji atau hari tasyriq iaitu pada 11,12, dan 13 Zulhijjah.

SYARAT WAJIB PUASA

 Berakal

 Akhir Baligh (Cukup umur)

 Kuat atau mampu mengerjakan puasa

SYARAT SAH PUASA

 Islam

 Mumayyiz (dapat membezakan yang baik dan buruk)

 Suci daripada haid dan nifas

 Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa.

RUKUN PUASA

 Berniat – Pada malam selama bulan Ramadhan hendaklah berniat di dalam hati bahawa kita akan mengerjakan puasa pada hari esok.

 Menahan diri daripada segala yang membatalkan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.

PERKARA YANG MEMBATALKAN PUASA

 Makan dan minum dengan sengaja

 Muntah dengan sengaja

 Bersetubuh tanpa keluar mani pada siang hari bulan Ramadhan

 Keluar darah haid atau nifas

 Gila

 Keluar mani akibat bersetubuh dengan perempuan. Tetapi keluar mani kerana bermimpi tidak membatalkan puasa.

ORANG YANG DIIZINKAN BERBUKA ATAU TIDAK BERPUASA

 Orang yang sakit

 Orang yang dalam perjalanan jarak jauh melebihi 52 batu atau 80.64 km.

 Orang tua yang sudah lemah

 Orang yang hamil dan orang yang menyusukan ana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

TAKWIM HIJRAH

HARGA EMAS

To get the gold price, please enable Javascript.

%d bloggers like this: