Anjung ABUAIMAN

BUKU SIAP UNTUK DIAMBIL

Posted on: July 19, 2009

Assalamualaikum dan Salam Perpaduaninfosiswa2

Buku “Penginputan Data Geografi & Analisis Asas GIS : Satu Pendekatan Mesra Pengguna” boleh diambil oleh pelajar pada Hari Khamis(masa kuliah). Buku ini mengandungi 5 bab iaitu

Bab 1 : Pengenalan kepada GIS

  • Bahagian ini menyentuh bebarapa definisi GIS, penjelasan 4 sub sistem dan fungsi dalam GIS yang melibatkan Data Input, Pengurusan Data, Manipulasi dan Analisis, Persembahan Maklumat.

Bab 2 : Penginputan Data Point

  • Bahagian ini memberi tumpuan menginputkan entiti bersifat titik  dengan  perisian MapInfo dan ArcGIS. Tema yang dipilih adalah taburan rumah.

Bab 3 : Penginputan Data Garisan

  • Bahagian ini memberi tumpuan bagaimana perisian MapInfo dan ArcGIS dalam penginputan datagarisan. Tema yang dipilih adalah jaringan Sungai.

Bab 4 : Penginputan Data Kawasan

  • Bahagian ini memberi tumpuan bagaimana perisian MapInfo, R2V dan ArcGIS dalam penginputan data poligon. Tema yang dipilih adalah Gunatanah.

Bab 5 : Analisis Asas GIS

  • Bahagian ini memberi tumpuan bagaimana kemampuan perisian MapInfo dan ArcGIS dalam membuat analisis Tindanan (ovelay) dan Penampan (buffer). Ppembelajaran berdasarkan masalah (PBL) digunakan dalam bab ini bagi memudahkan pengguna melihat kemampuan GIS dalam menyelesaikan masalah persekitaran.

Buku1

Buku ini sangat mesra pengguna kerana pendekatan yang digunakan adalah mudah. Ia direkabentuk agar para pengguna yang baru GIS mampu berlatih secara hands-on walaupun tanpa ada guru disisi. Mereka boleh belajar menggunakan perisian GIS dengan mengikuti langkah-demi langkah dalam buku ini. Diharapkan buku ini berguna untuk semua.

Buat masa ini, ia diterbitkan secara dalaman oleh Program Geografi.

1 Response to "BUKU SIAP UNTUK DIAMBIL"

Assalamualaikum. W.B.T

Saya amat tertarik dgn buku yg diterbit oleh saudara, bolehkah saya mendapat buku tersebut utk digunakan sbg panduan kerana saya baru belajar bagaimana ingin menggunakan gis. saya merupakan pelajar dari UKM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

TAKWIM HIJRAH

HARGA EMAS

To get the gold price, please enable Javascript.

%d bloggers like this: