Anjung ABUAIMAN

AG20403 : TUGASAN PELAJAR SIRI-1

Posted on: February 5, 2009

tugasansiswaBayangkan , anda baru sahaja dilantik menjadi Ketua Kampung di tempat anda. Oleh kerana anda mempunyai kemahiran GIS, lantas terfikir untuk memetakan taburan rumah di kampung anda bagi memudahkan pengurusan dan pemantauan.

Berpandukan peta topografi yang telah diberikan, setaiap pelajar hendaklah menghasilkan  satu pangkalan data ruangan kampung anda. Sila pastikan setiap rumah yang dimodelkan mestilah mempunyai ciri-ciri berikut

  1. No. Rumah
  2. Pemilik Rumah
  3. Jenis Rumah
  4. Terletak di Kampung mana
  5. Ada kedudukan Geografi (guna sistem CGS /DD)
  6. Bilangan Ahli Kelurga
  7. Jumlah Pendapatan

Setiap pelajar mesti memodelkan  sekurang-kurangya 50 buah rumah.

Tarikh akhir penghantaran 10 Februari 2009. Hantar menggunakan CD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

TAKWIM HIJRAH

HARGA EMAS

To get the gold price, please enable Javascript.

%d bloggers like this: