Anjung ABUAIMAN

Archive for the ‘Info Siswa’ Category

Tugasan kali ini berobjektifkan untuk menghasilkan objek poligon vektor. Para pelajar diminta merujuk tugasan di papan notis hadapan bilik saya.

TUGASAN 2a – TRANSFORMASI RASTER KE VEKTOR

  1. Melakuan proses georeferencing (gunakan unjuran peta GCS-Timbalai 1948)
  2. Melakukan proses penvektorisasian mengikut peta masing-masing (boleh pilih samada gunakan kaedah heads-up digitizing atau automatic vectorization)
  3. Menyediakan pangkalan data dan mengemaskini. Sila download petunjuk gunatanah di SINI – LU legend
  4. Menghasilkan peta tematik

Penilaian akan dilakukan ke atas ketepatan pendaftaran imej, kandungan pangkalan data, hasilan vektor – silver dan gap serta kekemasa peta tematik. Semua hasil kerja WAJIB dihantar menggunakan format SOFTCOPY/Digital

TUGASAN 2b – ESEI RINGKAS

Para pelajar diminta untuk membuat salinan sub-topik yang diberikan daripada buku “Geographic Information System: An Introduction” oleh Tor Bernhardsen. Buku tersebut hanya boleh dirujuk bermula pada 2 September di perpustakaan UMS di bahagian bertanda MERAH. Tugasan WAJIB dihantar dalam bentuk HARDCOPY

Tarikh penghantaran pada minggu pertama selepas cuti Hari Raya

Advertisements

Tutorial pada minggu hadapan ditunda. Tarikh baru akan dibincang semasa kuliah

  • In: Info Siswa
  • Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

  • In: Info Siswa
  • Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

  • In: Info Siswa
  • Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Sila layari laman berikut bagi tujuan Kuliah & Makmalinfosiswa2

MapINFO

ArcGIS

R2V

infosiswa2Salam semua.

Sila DOWNLOAD bahan berikut untuk kuliah dan Tutorial seterusnya

Sila baca dan fahami jenis-jenis Interpolasi


TAKWIM HIJRAH

HARGA EMAS

To get the gold price, please enable Javascript.

Advertisements