Anjung ABUAIMAN

AG20403-2010 : TUGASAN 2

Posted on: August 27, 2010

Tugasan kali ini berobjektifkan untuk menghasilkan objek poligon vektor. Para pelajar diminta merujuk tugasan di papan notis hadapan bilik saya.

TUGASAN 2a – TRANSFORMASI RASTER KE VEKTOR

  1. Melakuan proses georeferencing (gunakan unjuran peta GCS-Timbalai 1948)
  2. Melakukan proses penvektorisasian mengikut peta masing-masing (boleh pilih samada gunakan kaedah heads-up digitizing atau automatic vectorization)
  3. Menyediakan pangkalan data dan mengemaskini. Sila download petunjuk gunatanah di SINI – LU legend
  4. Menghasilkan peta tematik

Penilaian akan dilakukan ke atas ketepatan pendaftaran imej, kandungan pangkalan data, hasilan vektor – silver dan gap serta kekemasa peta tematik. Semua hasil kerja WAJIB dihantar menggunakan format SOFTCOPY/Digital

TUGASAN 2b – ESEI RINGKAS

Para pelajar diminta untuk membuat salinan sub-topik yang diberikan daripada buku “Geographic Information System: An Introduction” oleh Tor Bernhardsen. Buku tersebut hanya boleh dirujuk bermula pada 2 September di perpustakaan UMS di bahagian bertanda MERAH. Tugasan WAJIB dihantar dalam bentuk HARDCOPY

Tarikh penghantaran pada minggu pertama selepas cuti Hari Raya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

TAKWIM HIJRAH

HARGA EMAS

To get the gold price, please enable Javascript.

%d bloggers like this: